O webu

Webový portál Study Art je výstupem Centralizovaného rozvojového projektu pro rok 2021

Název projektu:
Umělecké vzdělávání – online prezentace výstupů umělecké a tvůrčí činnosti.
Hlavní řešitel:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění
Partneři:
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a designu
  • Ostravská univerzita, Fakulta umění
  • Janáčkova akademie múzických umění v Brně
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu

Portál Study Art! přináší informace o uměleckém a architektonickém vzdělávání v České republice a o jednotlivých vysokých školách a fakultách působících v této oblasti. Cílem projektu je soustředit informace na jednom místě a prezentovat je přehlednou a atraktivní formou. Prezentované výstupy umělecké a tvůrčí činnosti vysokých škol mohou sloužit také jako výukový nástroj a v neposlední řadě také jako místo on-line prezentací v případě nemožnosti prezenční výuky.

Společný webový portál je otevřenou platformou, kterou je možné doplňovat a rozšiřovat o profily dalších vysokoškolských institucí poskytujících vzdělání v oboru umění.